close
تبلیغات در اینترنت
شعر جدید
loading...

سرزمین تات ها

تاصحرگاه ازغمت یارم،شکستم ناله کردم**دلم دیوانه خاطرشد،غمان راخانه کردم   دل غمگینم ای معشوق زهجرو رفتنت نیست**تمام پیکرم رفته،توان ماندنم نیست    اگرگفتم چراغم شو،ندارد چشم من سویی**گلم رنگی نداری تو،دریغ ازجرعه ای بویی   دراین وادیه بی مهران،شدی بیگانه ای بامن**زدی با آن همه تندی،به غمهایم چرا دامن    گمانم بود دراین هستی،کمی مهری به من داری**چه دانستم که ای عشقم،مرا بیگانه بشماری   غرورم را به چه سنگی،به چه ترفندو نیرنگی**توبشکستی که من حتی،ندارم تاب…

شعر یار

تات زبان ها بازدید : 122 چهارشنبه 12 اسفند 1394 : 0:41 نظرات ()

مُطربا امشب درونت خسته است***گویی آن ذهن وزبانت بسته است.

خواهی ازچرخ وفلک ناله کنی***ليک نمیدانی چه وچاره کنی.

خواهی ازجام وشراب وناز یار***گویی از یارو دوچشم بیقرار.

گفتی ازباغ و گُل و خِرمن گهی***گاه از درد دل و از غم گَهی. 

گفتی از یارو قرارو انتظار***گه بگفتی از وفا و وصف یار.

گَه نِکوهش گَه تو مَدحش کرده ای***وَصفِ عشق،درمان و دردش کرده ای.

 مدح عشق هنگام شورو شادی است***چون که معشوق ازخیانت عاری است.

درد خواندیش و گلایه کرده ای***عشق را تا آن زمان که بنده ای. 

خُرَّم آن روزی که در دورِ فَلک***میرویم سویش به آنی تک به تک.

چهره بگشاده چو أیّام بهار***حوریانی در یَمین و در یَسار.

دربِ باغی را به رويم وا کنند***آتشی را در دلم برپا کنند. 

نَهرِ جویی از عسل درپای من***تختِ سبزو سایه باشد جایِ من.

آه إی خالق, چه غیمت دارد این؟***جُز پرستش،جُز توکّل بایداین؟.

بَخششی کن تاکه درهنگام مرگ***خُرد نگردم زیرِ پایی همچو برگ.

🌹شعر از:

محمدباقر بیرجندی فخرآبادی(مطرب)🌹

 ------------لینک-------------------------------------------------------------کانال---------------------------

لینک کانال طرفداران استاد محمد باقر بیرجندی 

ostadbirjandi

لطفا جوین شوین تا تازه ترین و بهترین اهنگ های ایشان را دریافت کنید

------------استاد-------------------------------------------------------------بیرجندی----------------------

 

شعر یارم

تات زبان ها بازدید : 102 چهارشنبه 12 اسفند 1394 : 0:37 نظرات ()

تاصحرگاه ازغمت یارم،شکستم ناله کردم**دلم دیوانه خاطرشد،غمان راخانه کردم

دل غمگینم ای معشوق زهجرو رفتنت نیست**تمام پیکرم رفته،توان ماندنم نیست 

اگرگفتم چراغم شو،ندارد چشم من سویی**گلم رنگی نداری تو،دریغ ازجرعه ای بویی

دراین وادیه بی مهران،شدی بیگانه ای بامن**زدی با آن همه تندی،به غمهایم چرا دامن؟!

گمانم بود دراین هستی،کمی مهری به من داری**چه دانستم که ای عشقم،مرا بیگانه بشماری

غرورم را به چه سنگی،به چه ترفندو نیرنگی**توبشکستی که من حتی،ندارم تاب یک رنگی

درون خلوت قلبم،دم از انفاس ویک دم بود**که لاف عاشقی میزد،تمامش بازنیرنگ بود

خدایا گر سمیعی تو،بدار دوردانه ام رایار**که من دیگربریدم من،ازاین تکرار و از تکرار. 

فقط خواهم اگرخواهی،نه از زورو نه إصراری**دهی ازلطف واز احسان،به این دیوانه دلداری.

الهی پس بده یارم،به غفاری، توکن یاری**که من هستم به درگاهت،بدهکار و گنه کاری. 

صبوی عمرمن دیگر،ندارد نم نمِ آبی**توکن بیدارم و شاید،بُوَد این قصّه ام خوابی.

به می هرگز نگشتم مست،چه سان دیوانه ای هستم**چه دیوانه،چه هُشیارم،زعشق دوست من مستم

🌹شعر از:

محمدباقر بیرجندی فخرآبادی🌹

مطرب

 ------------لینک-------------------------------------------------------------کانال---------------------------

لینک کانال طرفداران استاد محمد باقر بیرجندی 

ostadbirjandi

لطفا جوین شوین تا تازه ترین و بهترین اهنگ های ایشان را دریافت کنید

------------استاد-------------------------------------------------------------بیرجندی----------------------

 

مطربا امشب درونت خسته است

تات زبان ها بازدید : 105 چهارشنبه 24 تير 1394 : 1:34 نظرات ()

 

مطربا امشب درونت خسته است**گویی آن ذهن وزبانت بسته است

خواهی ازچرخ وفلک ناله کنی**ليک نمیدانی چه وچاره کنی

خواهی ازجام وشراب وناز یار**گویی از یارو دوچشم بیقرار

گفتی ازباغ و گل وخرمن گهی**گاه از درد دل واز غم گهی

 گفتی ازیارو قراروانتظار**گه بگفتی از وفاو وصف یار

گه نکوهش گه تو مدحش کرده ای**وصف عشق،درمان و دردش کرده ای

 مدح عشق هنگان شورو شادی است**چون که معشوق ازخیانت عاری است

درد خواندیش وگلایه کرده ای**عشق را تا آن زمان که بنده ای

 خرم آن روزی که در دورفلک**میرویم سویش به آنی تک به تک

چهره بگشاده چو ایام بهار**حوریانی در یمین و در یسار

درب باغی را به رويم وا کنند**آتشی را در دلم برپا کنند

نهرجویی ازعسل درپای من**تخت سبزو سایه باشد جای من

آه ای خالق چه غیمت دارد این؟**جز پرستش،جزتوکل بایداین؟

بخششی کن تاکه درهنگام مرگ**خرد نگردم زیر پایی همچو برگ

 

 

شعری از محمد باقر بیرجندی فخرابادی 

راز دل

تات زبان ها بازدید : 117 دوشنبه 22 تير 1394 : 23:6 نظرات ()

 

 

راز دل را من به یارم گویمش**من به سان خود اهورا خوانمش

 

چون که یارب خوانمش مستم کند**اوتواند نیست ازاین هستم کند


خویشتن را از گنه آکنده ام**من به لطفش تاسراسر زنده ام


برگنه کاران عالم اوغفور**او بتابد بیشتراز صدکوهه نور


 اوعلیم است،اوعظیم است،اوخدا**توبدانی عالم است تابه کجا


گر أهورا،گرکه یزدان خوانمش**گرکه الله،یاکه رحمان دانمش


 ازغزالی چون ختن سازدهمی**از گلی چون آدمی سازد دمی


روح او در وادیم غوغاکند**بانگاهی محشری برپاکند


 سور اسرافیل محشر یکدم است**اوبه یک دم عالمی برپاکند


 باک دارم زان عدالت که درآن**دانه ای کاهی بگردد پیکران


گفت من مثقال ذرن خیر یره**ورنه مثقال ذرتن،شرن یره


 

بگذرازما ای غفور لایذال**تاکه بگشاییم به سویت ما دوبال

 

شعر از شاعر تات زبان محمد باقر بیرجندی فخر ابادی

تاصحرگاه از غمت یارم شکستم

تات زبان ها بازدید : 106 دوشنبه 22 تير 1394 : 22:53 نظرات ()

 

تاصحرگاه ازغمت یارم،شکستم ناله کردم**دلم دیوانه خاطرشد،غمان راخانه کردم

 

دل غمگینم ای معشوق زهجرو رفتنت نیست**تمام پیکرم رفته،توان ماندنم نیست

 

 اگرگفتم چراغم شو،ندارد چشم من سویی**گلم رنگی نداری تو،دریغ ازجرعه ای بویی

 

دراین وادیه بی مهران،شدی بیگانه ای بامن**زدی با آن همه تندی،به غمهایم چرا دامن

 

 گمانم بود دراین هستی،کمی مهری به من داری**چه دانستم که ای عشقم،مرا بیگانه بشماری

 

غرورم را به چه سنگی،به چه ترفندو نیرنگی**توبشکستی که من حتی،ندارم تاب یک رنگی

 

 درون خلوت قلبم،دم از انفاس ویک دم بود**که لاف عاشقی میزد،تمامش بازنیرنگ بود

 

خدایاگر سمیعی تو،بدار دوردانه ام رایار**که من دیگربریدم من،ازاین تکرار واز تکرار

 

 فقط خواهم اگرخواهی،نه از زورو نه اصرار**دهی ازلطف واز احسان،به این دیوانه دلداری

 

الهی پس بده یارم،به غفاری،توکن یاری**که من هستم به درگاهت،بدهکارو گنه کاری

 

صبوی عمرمن دیگر،ندارد نم نمه آبی**توکن بیدارم وشاید،بوداین قصه ام خوابی

 

به می هرگز نگشتم مست،چه سان دیوانه ای هستم**چه دیوانه،چه هشیارم،زعشق دوست من مستم

 

شعر از محمد باقر بیرجندی فخر ابادی شاعر جوان تات زبان

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
این سایت قصد دارد اداب و رسوم و فرهنگ غنی مردم تات را نشر و گسترش دهد تا مردم تات زبان فرهنگ و ایین غنی خود را بیشتر بشناسند
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  نظرسنجی
  دوست دارید چه مطالبی در وبلاگ قرار گیرد ؟
  آمار سایت
 • کل مطالب : 117
 • کل نظرات : 21
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 3
 • آی پی امروز : 21
 • آی پی دیروز : 38
 • بازدید امروز : 127
 • باردید دیروز : 115
 • گوگل امروز : 6
 • گوگل دیروز : 8
 • بازدید هفته : 127
 • بازدید ماه : 1,355
 • بازدید سال : 1,355
 • بازدید کلی : 269,767
 • کدهای اختصاصی

  اوقات شرعی

  وضعیت آب و هوا

  log